kościół parafialny w Gądkowicach

Pierwsze wzmianki o Gądkowicach pojawiają się w 1350 roku. Wieś była wówczas własnością kapituły wrocławskiej. Od drugiej połowy XVII wieku do II wojny światowej należała do ordynacji milickiej von Maltzanów.  

Obecnie istniejącą tu świątynię w 1890 roku zbudowali ewangelicy. Katolicy przejęli ją we wrześniu 1945 roku. Prostokątna podstawa budowli powiększona jest o transept. Po obu stronach kościoła dostawione są również niewielkie wieże. Wielobocznie zamknięta absyda wsparta jest szkarpami. W fasadzie świątyni znajduje się wysoka wieża nakryta spiczastym hełmem. Po obu jej stronach, w narożnikach, umieszczono wieżyczki. Otwory okienne zakończone są ostrołukowo. Nad portalami znajdują się również rozety. Świątynia nakryta jest dachami dwuspadowymi, pokrytymi łupkiem. W drugiej połowie XX wieku kościół był remontowany. obecnie trwa wymiana pokrycia dachu.

Prezbiterium nakryte jest sklepieniem żebrowym. W jego wysokich oknach widnieją witraże przedstawiające m.in. Chrzest Jezusa w Jordanie i Chrystusa Zmartwychwstałego oraz herby: ks. von Hochberg, ks. zu Schönaich-Carolath, hr. von Maltzan z Milicza, von Heydebrand und der Lasa von Gregory. Wykonane zostały przez pracownię Türte und Schlein w Zittau. W ołtarzu głównym umieszczono Ostatnią Wieczerzę. Nastawę zdobią kolumny ze złoconymi głowicami i sterczyny. W ołtarzach bocznych znajdują się figury Najświętszej Maryi Panny i św. Antoniego Padewskiego. Na granicy nawy i prezbiterium usytuowana jest ambona z baldachimem. Na mównicy widnieją płaskorzeźbione sylwetki ewangelistów. Pod łukiem tęczowym zawieszony jest krucyfiks. Na ścianach zawieszone są reliefowe stacje Drogi Krzyżowej. Nawę nakrywa drewniany strop.

W tylnej części kościoła znajduje się drewniana empora chórowa wsparta na filarach. Ustawiony jest na niej trójdzielny prospekt organowy. Instrument wykonała firma Schlag & Söhne. Wyremontowany został w 1999 roku.

Do wspólnoty należą również trzy kościoły filialne - pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kolędzie , pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa we Wróblińcu i NMP i św.Franciszka w Ostrowąsach oraz kaplica NMP Królowej Polski w Henrykowicach.

Proboszczem parafii św. Antoniego Padewskiego jest ks.kan. Grzegorz Jóźwicki.

 

kościół filialny w Kolędzie

Kościół znajdujący się w Kolędzie należy do parafii św. Antoniego z Padwy w Gądkowicach. W 1925 roku ufundowała go Edyta Ewa Mitschke-Collande.Za budowlą znajduje się nagrobek fundatorki i jej krewnej.

Kościół wzniesiony został na rzucie prostokąta. Do bocznej ściany nawy przylega zakrystia. Budowla nakryta jest dwuspadowym dachem, na którym znajduje się niewielka wieża z dzwonnicą. Konstrukcję wieńczy hełm z kulą i krzyżem. Wnętrze oświetlają prostokątne oraz niewielkie okrągłe okna.

W okrągłych oknach prezbiterium widnieją witraże. W miejscu ołtarza głównego znajduje się krucyfiks oraz dwie figury stojących pod nim postaci. Prawy ołtarz boczny zawiera rzeźbę Najświętszego Serca Pana Jezusa, natomiast lewy – obraz Madonny z Dzieciątkiem. Na ścianie nawy zawieszony jest również wizerunek papieża Jana Pawła II. Wnętrze nakrywa drewniany strop pokryty polichromią. Tylną część kościoła wypełnia drewniana empora chórowa ze zdobioną balustradą. Konstrukcja wsparta jest na filarach. Wyposażenie kościoła uzupełniają drewniane ławki.

kościół filialny w Ostrowąsach

Kościół w Ostrowąsach stanowi filię parafii św. Antoniego z Padwy w Gądkowicach.  Zbudowany został w latach 2012-2013 i konsekrowany 22 września 2013 roku. Ufundowali go Małgorzata i Stanisław Han z Wrocławia.

Budowla wznosi się na planie prostokąta i nakryta jest dwuspadowym dachem, z którego wyłania się wieżyczka ze spiczastym hełmem i krzyżem. Do nawy dostawiona jest kruchta. Wnętrze oświetlają okna zakończone trójkątnie. 

Wnętrze utrzymane jest w nowoczesnym stylu. Biel pokrywająca  ściany i sufity rozświetla przestrzeń. W centrum prezbiterium znajduje się kopia Krzyża San Damiano. Obok niego widnieją wizerunki patronów kościoła – św. Franciszka i Najświętszej Maryi Panny przedstawionej z Dzieciątkiem. Ponadto na ścianach nawy zawieszone są obrazy ukazujące m.in. Jezusa Miłosiernego, św. Faustynę Kowalską i św. Jana Pawła II. W pobliżu prezbiterium ustawione są również figury Matki Bożej i Jana Pawła II. Stacje Drogi Krzyżowej mają formę witraży. Tylną część kościoła wypełnia empora chórowa wsparta na dwóch filarach.

kościół filialny we Wróblińcu

Kościół we Wróblińcu jest filią parafii św. Antoniego z Padwy w Gądkowicach. Został zbudowany ze środków owdowiałej żony organisty, Auguste Sawade z domu Ebert. Powstał w 1912 roku jako zbór protestancki. Katolicy przejęli go w 1950 roku – otwarcie i poświęcenie odbyło się 13 lutego. W latach 60. i 70. świątynia była remontowana. Nową elewację otrzymała w roku 2000.

Prostokątna nawa powiększona jest o półkoliście zamkniętą absydę oraz kruchtę połączoną z wieżą. Wysoką konstrukcję wieńczy hełm z kulą i krzyżem. Nawę nakrywa dach dwuspadowy. Wnętrze oświetlają pełnołukowe oraz niewielkie prostokątne okna. Drzwi wejściowe umieszczone są we wnękach zamkniętych łukami odcinkowymi.

Wewnątrz nawę nakrywa sklepienie kolebkowe pokryte polichromią. Okna w prezbiterium wypełnione są witrażami. W miejscu ołtarzy bocznych znajdują się obrazy Jezusa Miłosiernego i Madonny z Dzieciątkiem. Na drewnianej ambonie widnieje wizerunek św. Jana Pawła II. Stacje Drogi Krzyżowej wykonano w formie drewnianych płaskorzeźb. W tylnej części budowli znajduje się drewniana empora chórowa wsparta na filarach. Na konstrukcji ustawiony jest prospekt organowy.

MSZE ŚWIĘTE

 NIEDZIELA


 Gądkowice

8.30 i 12.00 


 Henrykowice

 8.00 


Wróbliniec

9.30


Ostrowąsy

10.00 


Kolęda
11.00


DNI POWSZEDNIE


 Gądkowice

18.00

Nabożeństwa

Nowenny
w łączności
z Mszą świętą
o godzinie 18.00


do św. Antoniego

we wtorki


do M.B. Nieustającej Pomocy

w środy


do bł. ks. Jerzego Popiełuszki
w czwartki


RÓŻANIEC FATIMSKI

w pierwszą sobotę miesiąca

o godz. 17.30

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. św. Antoniego Padewskiego

 

Gądkowice 33

56 -300 Milicz

tel. 71 384 92 84

Kancelaria

KANCELARIA

PARAFIALNA

czynna

od poniedziałku
do piątku

w godzinach

od 18.30 do 19.30

Licznik

Liczba wyświetleń:
771953

Statystyki

stat4u